Wat is dementie

Dementie is een verzamelnaam voor meer dan vijftig hersenaandoeningen. Vormen van dementie zijn onder andere de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, frontotemporale dementie en lewy body dementie. Bij dementie gaan steeds meer zenuwcellen in de hersenen en/of verbindingen tussen deze zenuwcellen kapot. Hierdoor kunnen de hersenen niet goed meer functioneren. Bij sommige mensen met dementie verloopt de achteruitgang heel snel, terwijl anderen nog jarenlang een relatief gewoon leven kunnen leiden.

In het begin van de ziekte vallen meestal de geheugenstoornissen op. Later krijgt de persoon met dementie ook problemen met denken en taal. Ook kan hij te maken krijgen met veranderingen in karakter en gedrag of sterke stemmingswisselingen. Naarmate de ziekte vordert, verliest iemand met dementie steeds meer de regie over zijn eigen leven: Hij wordt meer afhankelijk van de hulp van anderen en dagelijkse handelingen worden steeds moeilijker. Veel gestelde vragen op de site van Alzheimer Nederland 

Signalen van Dementie
Open het PDF-document voor de signalen van dementie.

Herkent u deze signalen?Blijf niet met uw zorg zitten, maar maak het bespreekbaar.
Laat u informeren. Neem contact op met uw huisarts of met de Helpdesk Kwetsbare ouderen Telefoon: 085-4857580   E-mail: trajectbegeleiding@helpdeskkwetsbareouderen.nl.