Zorgstandaard Dementie voor optimale Dementiezorg

Op 18 juli hebben Alzheimer Nederland en Vilans de definitieve versie van de Zorgstandaard Dementie gepubliceerd. In de zorgstandaard staat wat effectieve en zinvolle hulp bij dementie is anno 2013.
De wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten zijn het uitgangspunt van optimale dementiezorg.
Lees meer
 

Zorgstandaard Dementie voor optimale Dementiezorg

Op 18 juli hebben Alzheimer Nederland en Vilans de definitieve versie van de Zorgstandaard Dementie gepubliceerd. In de zorgstandaard staat wat effectieve en zinvolle hulp bij dementie is anno 2013.
De wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten zijn het uitgangspunt van optimale dementiezorg.
Lees meer