Casuïstiekbespreking ‘Palliatieve zorg bij mensen met dementie’

(Wijk)verpleegkundigen en verzorgenden VIG worden door de palliatieve netwerken West en Oost Achterhoek, Netwerk Dementie Oost Achterhoek en Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek uitgenodigd voor een:
Casuïstiekbespreking ‘Palliatieve zorg bij mensen met dementie’

Mensen met dementie wonen steeds langer thuis, en daardoor wordt de laatste levensfase steeds vaker door thuiszorgteams en huisarts begeleid. Tijdens deze bijeenkomst gaan we het Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg praktisch toepassen op de begeleiding van mensen met dementie en hun naasten thuis.
Vincent Luttikhold (specialist ouderengeneeskunde bij Careaz, kaderarts en consulent palliatieve zorg) geeft een inleiding over de ziekte dementie en de gevolgen voor de laatste levensfase. Hij gaat in op aspecten van autonomie van de cliënt, wilsbekwaamheid en de (medische) regie.

Vervolgens geven Bernadet van Lent en Anita Sieljes uitleg over het Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg, toegepast op de praktijk bij dementie. Bernadet is trajectbegeleider bij dementie en Anita is verpleegkundige oncologie en palliatieve zorg.
Daarnaast is er veel ruimte voor jullie eigen vragen en ervaringen.

Als voorbereiding kun je dit lezen:
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/Portals/167/zorgpad.pdf

Je bent van harte welkom op één van de volgende twee bijeenkomsten:

  • Donderdag 21 februari: De Kroezenhoek, recreatiezaal, hoort bij verpleeg- en revalidatiecentrum Antonia Industrieweg 115 Terborg
  • Dinsdag 5 maart: Molenberg, Ziekenhuisstraat 14, Groenlo, zaal ‘t Kormelink

Tijd: 15.00 – 17.00 uur (welkom met koffie / thee om 14.45 uur)
Aanmelden digitaal via:
https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/achterhoek/Hulpverleners/Scholingen/casuistiek

Bij vragen bel gerust:

Trudy Willems t.willems@skbwinterswijk.nl 06 13 15 91 44
Bernadet van Lent b.vanlent@helpdeskkwetsbareouderen.nl 06 12 55 40 36

Er is plaats voor 50 deelnemers. Geaccrediteerd met 2 punten.
Je krijgt een deelname bevestiging via de mail. Dit is direct het entreebewijs.