Acht Dementiebrillen in de Achterhoek en de Liemers beschikbaar

Dankzij samenwerking tussen de regionale netwerken en Zlimthuis hebben we in de Achterhoek en de Liemers gezamenlijk acht VR-dementiebrillen aangeschaft. Het doel van de Dementiebril is, door deze in te zetten in begeleiding van naasten, het begrip van dementie te vergroten, zodat zij beter om kunnen gaan met gedrag van hun naaste met dementie en veranderingen daarin. Dit vergroot de draagkracht en kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten.

Wat is de Dementiebril?

De Dementiebril is een Virtual Reality simulatietraining die is ontwikkeld door stichting Into D’mentia in samenwerking met het Trimbos-instituut. De Dementiebril bestaat uit een 360 graden simulatiefilm op een VR-bril en een online cursus (e-learning). De film laat je in de huid van iemand met dementie kruipen. Zo is het mogelijk te ervaren waar mensen met dementie in dagelijkse situaties tegenaan lopen en hoe de omgeving op ze reageert. De bijbehorende e-learning biedt informatie en oefeningen, waardoor de film extra verdieping krijgt. Begeleiding bij inzet van de Dementiebril is essentieel.

De meerwaarde van de Dementiebril

De meerwaarde van de Dementiebril voor naasten van mensen met dementie is:

  • Beter kunnen inleven in de persoon met dementie, hoe zij de wereld om hen heen ervaren en hoe zij daar mee omgaan.
  • Meer inzicht in wat iemands reactie, bejegening of houding doet met de persoon met dementie.   
  • Inzicht krijgen in het perspectief van de persoon met dementie en daardoor de persoon beter kunnen begrijpen.
  • Door bovenstaande verloopt communicatie gelijkwaardiger en beter. Dit leidt tot minder frustratie, de kwaliteit van leven is groter en mantelzorgers houden de zorg voor hun naaste langer vol.

Zoals een mantelzorger zelf zegt: “Ik ben meer bewust van mijn eigen gedrag. Het is een eye-opener.”

Implementatie: proefperiode

We starten met een proefperiode van een half jaar, waarin ervaringen worden opgedaan. Het gaat zowel om ervaringen met praktische zaken zoals het beheer, de beschikbaarheid en uitleen van de Dementiebrillen, als om inhoudelijke ervaringen met het gebruik, de begeleiding en e-learning bij inzet van de bril. Op grond van die ervaringen kijken we hoe de brillen in de toekomst kunnen worden ingezet; in welke situaties en voor welke doelgroepen.

In de proefperiode worden 16 professionals getraind door Into D’mentia: acht trajectbegeleiders dementie uit de regio Achterhoek, vijf casemanagers dementie uit de regio Liemers en drie professionals van Zlimthuis. Deze training vindt plaats op 18 november 2019. Na de training zijn de getrainde professionals in staat zelf met de Dementiebril te werken.

De getrainde professionals zetten in het eerste half jaar de bril ten minste vier keer in bij de begeleiding van één of meerdere naasten van een persoon met dementie. We hebben een terugkombijeenkomst met de professionals gepland op 20 januari 2020, om eerste ervaringen uit te wisselen. En aan het eind van de proefperiode (maart/april 2020)  zijn er evaluatiebijeenkomsten met de getrainde professionals en indien mogelijk eindgebruikers.

Toekomstige inzet

Na de proefperiode stellen we vast hoe de Dementiebril verder wordt geïmplementeerd op grond van ervaringen en resultaten van de evaluatie. Dit verwerken we in een implementatieplan. In het implementatieplan is aandacht voor de borging van zaken als beheer van brillen, inzet en gebruik van de brillen en bekostiging van het gebruik. In de Achterhoek kan mogelijk worden aangesloten bij het project ´WLZ zorgtechnologie´.

Mogelijkheden voor inzet van de Dementiebril op langere termijn zijn:

  • Trainen van overige trajectbegeleiders en casemanagers dementie in het gebruik van de Dementiebril als onderdeel van persoonlijke begeleiding van naasten van mensen met dementie;
  • Inzet van de Dementiebril bij mantelzorgcursussen ‘omgaan met dementie’ en lotgenotencontact;
  • Inzet van de Dementiebril tijdens Alzheimer Café’s, voorlichtingen of andere bijeenkomsten met mantelzorgers en/of vrijwilligers;
  • Inzet van de Dementiebril bij overige activiteiten, bijvoorbeeld rondom Wereld Alzheimerdag, zoals is gedaan in de gemeente Berkelland in september 2019;
  • Inzet van de Dementiebril in training over dementie aan professionals (VIGgers, verzorgenden, huishoudelijke hulpen, praktijkondersteuners van de huisarts, sociaal team van gemeenten, et cetera).

Vragen?

Heb je vragen over de Dementiebrillen, neem dan contact op met één van de coördinatoren van de netwerken of Zlimthuis.
Alie Fokkens, Keten Dementie De Liemers: alie.fokkens@ketendementiedeliemers.nl, 06 – 82 08 23 17
Martijn Engelen, ZlimThuis: m.engelen@livelife.nl, 06 – 22 77 13 81
Loes Koster, Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek: l.koster@kkowa.nl, 06 – 47 86 74 14
Hetty Top, Netwerk Dementie Oost Achterhoek: hetty@hettytop.nl, 06 – 22 24 33 93