Helpdesk
bel 085-4857580

De helpdesk is bereikbaar op werkdagen.

Informatie voor huisartsen en geriaters: Hoe regel ik begeleiding bij dementie?

In de Achterhoek verzorgen wijkverpleegkundigen of trajectbegeleiders de begeleiding bij dementie (het casemanagement). Dat kan ook als er nog geen sprake is van persoonlijke verzorging. U of de familie kunt deze begeleiding aanvragen bij één van de thuiszorgorganisaties via de onderstaande telefoonnummers. Naast de wijkverpleegkundigen zijn in iedere gemeente gespecialiseerde trajectbegeleiders dementie werkzaam. De wijkverpleegkundige en de trajectbegeleider dementie stemmen samen met familie en evt. de verwijzer af wie het casemanagement op zich neemt. Dat kan bijvoorbeeld ook een POH-ouderen zijn.

Begeleiding bij dementie start meestal als de diagnose gesteld is. Begeleiding is soms ook al in de fase voorafgaand aan de diagnose mogelijk en wenselijk. Deze fase is vaak zeer ingrijpend en verwarrend voor de betrokkene en de naasten.

Wat houdt begeleiding (casemanagement) bij dementie in?

Dementie heeft grote gevolgen, voor de persoon zelf en voor de naaste omgeving. De wijze waarop het ziekteproces verloopt, is bij iedereen anders. De begeleiding is erop gericht dat mensen hun leven kunnen voortzetten op de manier die voor hen belangrijk is. De wijkverpleegkundige of trajectbegeleider:

  • helpt bij het omgaan met de veranderingen die de ziekte veroorzaakt,
  • geeft informatie en begeleiding aan naasten bij het omgaan met de gevolgen,
  • geeft tips en adviezen die het dagelijks leven gemakkelijker maken,
  • verwijst naar cursussen of Alzheimercafé en/of ontmoetingsplaatsen,
  • geeft informatie over juridische vragen, en over beschikbare hulp en ondersteuning,
  • motiveert mensen om tijdig gebruik te maken van mogelijkheden,
  • onderhoudt contact met u, kan in overleg andere hulpverleners inschakelen en de zorg coördineren.

Helpdesk Kwetsbare Ouderen Achterhoek
Huisartsen en geriaters kunnen wanneer nodig snel begeleiding in gang zetten via trajectbegeleiding dementie. U kunt de trajectbegeleiding bellen of mailen via de Helpdesk Kwetsbare Ouderen. Dit is een vraagbaak voor vragen over ouderenzorg. De Helpdesk is telefonisch te bereiken op tel. 085 4857580 of
via mail
trajectbegeleiding@helpdeskkwetsbareouderen.nl

 

Telefoonnummers wijkverpleging in de gemeentes in de Achterhoek

Organisatie

Tel.nr.

Gemeenten

Azora

0315-338222

Montferland, Oude IJsselstreek

Buurtzorg

0900-6906906

Alle gemeenten

Careaz

0544-397010

Aalten, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk

Gouden Leeuw Groep

0315-396950

Doetinchem, Oude IJsselstreek, Montferland, Bronckhorst

Livio

0900-9200

Berkelland

Marga Klompé

0544-463788

Aalten, Berkelland, Oost Gelre, Winterswijk

Markenheem

0314-377912

Bronckhorst, Doetinchem

Sensire

0900-8856

Alle gemeenten

 

Acht Dementiebrillen in de Achterhoek en de Liemers beschikbaar

Dankzij samenwerking tussen de regionale netwerken en Zlimthuis hebben we in de Achterhoek en de Liemers gezamenlijk acht VR-dementiebrillen aangeschaft. Het doel van de Dementiebril is, door deze in te zetten in begeleiding van naasten, het begrip van dementie te vergroten, zodat zij beter om kunnen gaan met gedrag van hun naaste met dementie en v...
Lees meer >>

Dwalende personen met dementie

Het aantal mensen met dementie neemt toe. En mensen met dementie wonen langer thuis. Daarmee komt het steeds vaker voor dat mensen met dementie op straat dwalen en de weg niet meer weten. Soms komen meldingen hiervan bij de politie terecht. Het is dan belangrijk dat de politie adequaat en passend handelt. Daarom hebben de politie in de Achterhoe...
Lees meer >>

Regionale scholing palliatieve zorg bij dementie

In februari en maart 2019  hebben in totaal 90 zorgprofessionals de regionale scholing over palliatieve zorg bij dementie gevolgd. De scholing werd georganiseerd door de netwerken palliatieve zorg en dementie in de Achterhoek.
Klik hier voor meer informatie over deze bijeenkomst.