Trajectbegeleider / casemanagement bij dementie

U kunt via de helpdesk kwetsbare ouderen begeleiding bij dementie aanvragen van een zogenaamde casemanager dementie. Deze begeleiding wordt gegeven door een wijkverpleegkundige of een trajectbegeleider. Als u verder nog geen hulp ontvangt en er veel vragen zijn rondom de dementie en de gevolgen wordt met u gekeken vanuit welke thuiszorgorganisatie u een casemanager wilt krijgen. Een trajectbegeleider wordt ingeschakeld als uw hulpverlener (wijkverpleegkundige of buurtcoach) met u vindt dat er extra kennis en begeleiding nodig is.

Een trajectbegeleider dementie is een speciaal opgeleide professional. De trajectbegeleider:

  • Informeert en adviseert
  • helpt om te gaan met de veranderingen die de ziekte in uw leven veroorzaakt
  • regelt indien nodig, zorg en hulp

De trajectbegeleider weet goed de weg naar mogelijkheden voor ondersteuning en initiatieven die er zijn voor mensen met dementie en hun omgeving, juist in uw eigen woonplaats.

Met uw toestemming overlegt de trajectbegeleider waar nodig met andere zorgprofessionals, die bij u betrokken zijn, zoals uw huisarts of de thuiszorg. Uw privacy is uiteraard gewaarborgd en uw vragen worden vertrouwelijk behandeld.

De hulp van een trajectbegeleider is gratis. Vraag uw huisarts of thuiszorgorganisatie er gerust om of neem zelf contact met ons op.

Dementie en dan? Hoe is de begeleiding bij mensen met dementie in de Achterhoek georganiseerd? Onze meest recente folder is gericht op inwoners / patiënten en maakt duidelijk dat mensen op verschillende manieren hulp kunnen inschakelen, het belangrijkste doel is dat zij vroegtijdig goed geholpen worden. Door de samenwerkende zorgorganisaties er een folder ontwikkeld waarin dit staat beschreven. 

Bekijk hier de folder.

Afbeelding: foto Edith van Heteren (2)
Edith van Heteren

0651994712
e.vanheteren@helpdeskkwetsbareouderen.nl
Winterswijk en Aalten

Afbeelding: foto Belinda
Belinda Winters
Afbeelding: profielfoto Mirjam 2017
Mirjam Hengevelt

06-12493016 
m.hengevelt@helpdeskkwetsbareouderen.nl
Oost-Gelre

Afbeelding: Elles Nijenhuis
Elles Nijhuis
Afbeelding: Liesbeth van Esch
Liesbeth van Esch
Afbeelding: Cintha Krabben
Cintha Krabben

06-83175023
c.krabben@helpdeskkwetsbareouderen.nl 
Berkelland