Helpdesk
bel 085-4857580

De helpdesk is bereikbaar op werkdagen.

Hulp en zorg in de regio

Het Netwerk Dementie Oost Achterhoek heeft als doel de zorg en dienstverlening aan mensen met dementie en hun mantelzorgers te optimaliseren. Het Netwerk maakt deel uit van het Transmuraal Samenwerkingsverband Oost Achterhoek. In het Netwerk nemen deel: Alzheimer Nederland (afdeling Achterhoek), Careaz, GGNet, Livio, Sensire, SKB Ziekenhuis, SZMK, VIT-hulp bij mantelzorg en de huisartsen. De missie van het Netwerk Dementie Oost Achterhoek is: ‘door samenwerking en afstemming tussen organisaties de kwetsbare oudere met dementie en zijn systeem ondersteuning op maat bieden van verdenking op dementie tot en met de laatste fase’.

Infographic DNOA