Dwalende personen met dementie

Het aantal mensen met dementie neemt toe. En mensen met dementie wonen langer thuis. Daarmee komt het steeds vaker voor dat mensen met dementie op straat dwalen en de weg niet meer weten. Soms komen meldingen hiervan bij de politie terecht. Het is dan belangrijk dat de politie adequaat en passend handelt.

Daarom hebben de politie in de Achterhoek, het Netwerk Dementie Oost Achterhoek en het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek afspraken gemaakt om preventief personen met (potentieel) dwaalgedrag aan te kunnen melden bij de politie. Dat gebeurt bij voorkeur door de familie zelf. Zo zijn deze personen bekend bij de politie. De politie weet dan hoe zij bij een melding de persoon het beste kunnen benaderen en waar en bij wie zij de persoon snel en veilig kunnen onderbrengen.

Een dwaling waarbij de politie wordt ingeschakeld is een ingrijpende gebeurtenis voor de persoon met dementie en zijn/haar naasten. Dit is nog veel sterker als de politie urenlang met een persoon moet rondrijden. Of als de persoon zelfs naar het politiebureau moet worden gebracht omdat het adres van de persoon niet bekend is. Met deze aanmeldprocedure kan dit worden voorkomen.

Hoewel het niet de verwachting is dat het om veel gevallen gaat, zijn bij elke dwaling alle betrokken erbij gebaat als de persoon met dementie zo snel en passend mogelijk wordt geholpen. Deze werkwijze draagt zowel bij aan het zo veilig mogelijk zelfstandig wonen van de persoon met dementie als aan effectieve inzet van de politie.

Wilt u meer informatie, of wilt u in gesprek over een mogelijke aanmelding van uzelf of een familielid? Neem dan contact op met de Helpdesk Kwetsbare Ouderen op het telefoonnummer 085 – 485 75 80.

Foto’s onder Aalten Weekmarkt – Jumbo Dinxperlo