Samenwerken bij dementie

“Bij dementie heeft iedereen een stukje van de puzzel”

De themabijeenkomst over dementie in Lievelde op 6 juni 2018  liet zien:  om mensen met dementie goed te blijven ondersteunen heb je iedereen nodig.  Bij dementie worden de hersenen aangetast en veranderen mensen geleidelijk aan. En vaak is er dan hulp van buitenaf nodig, van deskundige zorgverleners.

De partner, kinderen en andere betrokken in het netwerk van de persoon met dementie kunnen vaak heel veel blijven betekenen in iemands leven. Juist zij weten hoe iemand altijd geleefd heeft, welke gewoontes iemand heeft, wat hij of zij meegemaakt heeft en wat het leven de moeite waard maakt. Beroepskrachten kunnen hierop aansluiten, en kunnen vanuit hun kennis en ervaring meedenken en ondersteuning bieden.

Uit de bijeenkomst bleek ook hoe belangrijk communicatie is. Overleg samen als naasten en als hulpverleners en luister echt naar elkaar. Want juist samen kun je je zorgen delen, kun je stukjes van de puzzel bij elkaar leggen en kun je tot meer begrip en betere zorg komen. Mantelzorgers gaven aan dat zij het meest behoefte hebben aan kennis en uitwisseling van praktische tips.

Meer kennis over dementie maakt dat we de omgeving een stukje dementievriendelijker kunnen maken. Want mensen met dementie hebben net als iedereen de behoefte om erbij te blijven horen en van betekenis te blijven.

De drukbezochte bijeenkomst in Lievelde werd georganiseerd door het Netwerk Dementie Oost Achterhoek en was bedoeld voor naasten en beroepskrachten die te maken hebben met dementie.

Samenwerken bij dementie

“Bij dementie heeft iedereen een stukje van de puzzel”

De themabijeenkomst over dementie in Lievelde op 6 juni 2018  liet zien:  om mensen met dementie goed te blijven ondersteunen heb je iedereen nodig.  Bij dementie worden de hersenen aangetast en veranderen mensen geleidelijk aan. En vaak is er dan hulp van buitenaf nodig, van deskundige zorgverleners.

De partner, kinderen en andere betrokken in het netwerk van de persoon met dementie kunnen vaak heel veel blijven betekenen in iemands leven. Juist zij weten hoe iemand altijd geleefd heeft, welke gewoontes iemand heeft, wat hij of zij meegemaakt heeft en wat het leven de moeite waard maakt. Beroepskrachten kunnen hierop aansluiten, en kunnen vanuit hun kennis en ervaring meedenken en ondersteuning bieden.

Uit de bijeenkomst bleek ook hoe belangrijk communicatie is. Overleg samen als naasten en als hulpverleners en luister echt naar elkaar. Want juist samen kun je je zorgen delen, kun je stukjes van de puzzel bij elkaar leggen en kun je tot meer begrip en betere zorg komen. Mantelzorgers gaven aan dat zij het meest behoefte hebben aan kennis en uitwisseling van praktische tips.

Meer kennis over dementie maakt dat we de omgeving een stukje dementievriendelijker kunnen maken. Want mensen met dementie hebben net als iedereen de behoefte om erbij te blijven horen en van betekenis te blijven.

De drukbezochte bijeenkomst in Lievelde werd georganiseerd door het Netwerk Dementie Oost Achterhoek en was bedoeld voor naasten en beroepskrachten die te maken hebben met dementie.