Samen verbeteren we de zorg

De zorg verandert

De zorg is voortdurend in beweging. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarbij kijkt de gemeente wat mensen zelf nog kunnen. En wat familie, vrienden of buren kunnen doen. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden en is onder andere verantwoordelijk voor de dagbesteding. Via de zorgverzekering kunnen mensen persoonlijke verzorging en verpleging en begeleiding door een wijkverpleegkundige of trajectbegeleider krijgen.

Wat vindt u?

Het doel is een meer betaalbare en betere zorg op maat.Alzheimer Nederland wil graag weten wat u hiervan merkt en hoe de veranderingen in de zorg u bevallen. Uw ervaringen nemen we mee in onze gesprekken met beleidsmakers bij de overheid en gemeenten.

Mantelzorger? Meld u aan bij het Alzheimerpanel

We hebben heel veel – wel duizenden - oren en ogen nodig! We willen namelijk regionaal en lokaal weten hoe de veranderingen in de zorg voor mensen met dementie en hun naasten verlopen. Bent u mantelzorger voor een naaste met dementie? Meld u dan aan bij het Alzheimerpanel van Alzheimer Nederland. We vragen u dan vier maal per jaar naar uw ervaringen. Zo maken we samen de zorg beter!

Inschrijven

Inschrijven kan eenvoudig via www.alzheimerpanel.nl. Daar vindt u ook meer informatie. U kunt ook contact opnemen met Wendy Werkman, w.werkman@alzheimer-nederland.nl, 06-57590260. Alvast hartelijk voor uw medewerking

Samen verbeteren we de zorg

De zorg verandert

De zorg is voortdurend in beweging. Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Daarbij kijkt de gemeente wat mensen zelf nog kunnen. En wat familie, vrienden of buren kunnen doen. De gemeente kan zo nodig ondersteuning thuis bieden en is onder andere verantwoordelijk voor de dagbesteding. Via de zorgverzekering kunnen mensen persoonlijke verzorging en verpleging en begeleiding door een wijkverpleegkundige of trajectbegeleider krijgen.

Wat vindt u?

Het doel is een meer betaalbare en betere zorg op maat.Alzheimer Nederland wil graag weten wat u hiervan merkt en hoe de veranderingen in de zorg u bevallen. Uw ervaringen nemen we mee in onze gesprekken met beleidsmakers bij de overheid en gemeenten.

Mantelzorger? Meld u aan bij het Alzheimerpanel

We hebben heel veel – wel duizenden - oren en ogen nodig! We willen namelijk regionaal en lokaal weten hoe de veranderingen in de zorg voor mensen met dementie en hun naasten verlopen. Bent u mantelzorger voor een naaste met dementie? Meld u dan aan bij het Alzheimerpanel van Alzheimer Nederland. We vragen u dan vier maal per jaar naar uw ervaringen. Zo maken we samen de zorg beter!

Inschrijven

Inschrijven kan eenvoudig via www.alzheimerpanel.nl. Daar vindt u ook meer informatie. U kunt ook contact opnemen met Wendy Werkman, w.werkman@alzheimer-nederland.nl, 06-57590260. Alvast hartelijk voor uw medewerking