"Kijk naar wie ik was"

Op 21 juni 2017 vond ons jaarlijkse minisymposium plaats, dit jaar bedoeld voor zowel mantelzorgers, naasten als professionals.

De boodschap op het dementiesymposium in Lievelde was helder: blijf goed kijken naar mensen met dementie, wie zij waren en wat zij in hun leven hebben meegemaakt. Op het symposium werd uitgelegd hoe de hersenen van iemand met dementie worden aangetast. Dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop iemand reageert en verandert als mens. We zagen op het toneel hoe een echtpaar daar in het dagelijks leven mee worstelt.

Want het vraagt veel van de naasten om te accepteren dat iemand verandert. Ook al begrijpen we iemand niet: het serieus nemen van gevoelen, luisteren en contact maken blijft de basis om goede momenten samen te houden. Maar moeilijk is het wel,  meebewegen met de mensen met dementie en je eigen plannen en meningen los te laten.

Een andere boodschap was: praat over de ziekte, met de mensen met dementie die zich onzeker en eenzaam kunnen gaan voelen. En overleg samen als naasten en als hulpverleners. Want juist samen kun je je zorgen delen, en kun je beter tot oplossingen komen om het leven van mensen met dementie te verlichten. Meer kennis over dementie maakt dat we de omgeving een stukje dementievriendelijker kunnen maken. Want mensen met dementie hebben net als iedereen de behoefte om erbij te blijven horen en van betekenis te blijven.

De drukbezochte bijeenkomst in Lievelde werd georganiseerd door het Netwerk Dementie Oost Achterhoek en was bedoeld voor naasten en beroepskrachten die te maken hebben met dementie.

"Kijk naar wie ik was"

Op 21 juni 2017 vond ons jaarlijkse minisymposium plaats, dit jaar bedoeld voor zowel mantelzorgers, naasten als professionals.

De boodschap op het dementiesymposium in Lievelde was helder: blijf goed kijken naar mensen met dementie, wie zij waren en wat zij in hun leven hebben meegemaakt. Op het symposium werd uitgelegd hoe de hersenen van iemand met dementie worden aangetast. Dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop iemand reageert en verandert als mens. We zagen op het toneel hoe een echtpaar daar in het dagelijks leven mee worstelt.

Want het vraagt veel van de naasten om te accepteren dat iemand verandert. Ook al begrijpen we iemand niet: het serieus nemen van gevoelen, luisteren en contact maken blijft de basis om goede momenten samen te houden. Maar moeilijk is het wel,  meebewegen met de mensen met dementie en je eigen plannen en meningen los te laten.

Een andere boodschap was: praat over de ziekte, met de mensen met dementie die zich onzeker en eenzaam kunnen gaan voelen. En overleg samen als naasten en als hulpverleners. Want juist samen kun je je zorgen delen, en kun je beter tot oplossingen komen om het leven van mensen met dementie te verlichten. Meer kennis over dementie maakt dat we de omgeving een stukje dementievriendelijker kunnen maken. Want mensen met dementie hebben net als iedereen de behoefte om erbij te blijven horen en van betekenis te blijven.

De drukbezochte bijeenkomst in Lievelde werd georganiseerd door het Netwerk Dementie Oost Achterhoek en was bedoeld voor naasten en beroepskrachten die te maken hebben met dementie.