“Het delen van je verdriet en het delen van kennis helpt bij dementie”

Manu Keirse, klinisch psycholoog en doctor in de geneeskunde,  sprak op 19 juni in Lievelde over verlies en veerkracht bij dementie. Hij deed dat voor een zeer aandachtig gehoor van zowel  naasten als beroepskrachten.

Als je partner of ouder de diagnose dementie heeft gekregen, volgt een rouwproces dat vaak een aantal jaren kan duren.  Je wordt keer op keer geconfronteerd met verlies: verlies van vertrouwde patronen en vanzelfsprekendheden, verlies van sociale contacten, verlies van je relatie. Het delen van gevoelens van verdriet en van schuldgevoel geeft verlichting, en geeft andere mensen de mogelijkheid om iets voor je te betekenen in deze moeilijke situatie.

Na de boeiende inleiding van Manu Keirse  was er een gesprek met Tiny Palm over het leven met haar partner die dementie heeft. Zij vertelde hoe helpend het voor haar is dat zij de mensen in haar omgeving verteld heeft wat er aan de hand is. Steun vanuit de omgeving is heel fijn want het leven met een naaste met dementie kan soms eenzaam zijn.   

Ook het belang van kennis over dementie kwam in haar verhaal duidelijk naar voren; als je iets meer begrijpt van dementie helpt het om staande te blijven, begrip en steun te krijgen en vergroot het je veerkracht.

Meer kennis over dementie maakt dat we de omgeving voor hen een stukje vriendelijker kunnen maken. Want mensen met dementie hebben net als iedereen de behoefte om gezien te worden en van betekenis te blijven.

De drukbezochte bijeenkomst in Lievelde werd georganiseerd door het Netwerk Dementie Oost Achterhoek. De bijeenkomst wordt herhaald op 2 oktober in de West Achterhoek. Voor meer informatie, ook over hulp bij dementie, cursussen etc. kunt u bellen met de helpdesk 085-4857580.