Herziene Zorgstandaard Dementie verschenen

De nieuwe Zorgstandaard Dementie is verschenen. Deze Herziene Zorgstandaard Dementie geeft richting aan wensen en behoeften van mensen met dementie en hun naasten en beschrijft hoe goede zorg aan patiënten en hun mantelzorgers eruit moet zien. Alle relevante partijen - zorgaanbieders, verzekeraars en cliëntenvertegenwoordigers - zijn betrokken geweest bij het tot stand komen van de herziene zorgstandaard, die een beschrijving bevat van de gewenste inhoud van zorg en de organisatie van het zorgproces.

Open hier de volledige versie.
Open hier de publieksversie.

Zie voor het volledige bericht: https://www.zorginstituutnederland.nl/actueel/nieuws/2020/04/22/herziene-zorgstandaard-dementie