Informatie en advies

Dementie is een ingrijpende ziekte voor alle betrokkenen. De ziekte ontwikkelt zich vaak gedurende meerdere jaren en roept veel vragen op. Met hulp van naasten, professionele begeleiding en zorg kunnen mensen met dementie zo lang en goed mogelijk thuis blijven wonen. Mensen met dementie en hun familie kunnen behoefte hebben aan een rode draad in de hulpverlening. Iemand met verstand van zaken, die samen met hen de regie neemt en naast hen staat, op wie ze kunnen terugvallen en die samen met hen een plan maakt en dat ook helpt uitvoeren. Een trajectbegeleider is zo iemand. Een onafhankelijke en vaste begeleider, die iemand met dementie en zijn/haar naasten met raad en daad ter zijde staat. U kunt een beroep doen op een trajectbegeleider vanaf het vermoeden van dementie of een diagnose tot het overlijden of enkele maanden na verpleeghuisopname. Dementie treft ook de naasten. Veel partners begeleiden hun man of vrouw met dementie 24 uur per dag. Dat is zwaar en moeilijk. Het is belangrijk te voorkomen dat u zelf overbelast raakt. De trajectbegeleider is er ook voor u, om u te ondersteunen, te adviseren en te helpen zo goed mogelijk om te gaan met de dementieverschijnselen.

Tips voor omgaan met Dementie.

Folder begeleiding bij dementie beschikbaar

Dementie en dan? Hoe is de begeleiding bij mensen met dementie in de Achterhoek georganiseerd? Onze folder is gericht op inwoners / patiënten en maakt duidelijk dat mensen op verschillende manieren hulp kunnen inschakelen, het belangrijkste doel is dat zij vroegtijdig goed geholpen worden. Door de samenwerkende zorgorganisaties er een folder ontwikkeld waarin dit staat beschreven. 

Bekijk hier de folder.