Hulp en zorg in de regio

Er zijn veel vormen van ondersteuning en zorg voor mensen met dementie en hun naasten in Oost Achterhoek. Te denken valt aan:

  • huishoudelijke verzorging en hulp bij het huishouden
  • hulp bij ADL
  • activiteiten
  • respijtzorg
  • aangepast wonen

 

Zorgaanbieders
Voor de gegevens van de organisaties die samenwerken in het Netwerk Dementie Oost Achterhoek, verwijzen wij u naar de pagina Over het Netwerk Dementie Oost Achterhoek. Zij bieden van hulp bij mantelzorg tot verpleeghuiszorg.

Gemeentelijke zorgloketten
Steeds meer gemeenten hebben een (digitaal) loket voor alle vragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Hier kunt u informatie krijgen over bijvoorbeeld woningaanpassing, huishoudelijke verzorging of dagactiviteiten voor mensen met dementie.
gemeente Aalten

gemeente Berkelland

gemeente Oost Gelre

gemeente Winterswijk

Waar kunt u verder terecht?
Wilt u meer informatie over dementie in het algemeen of over de mogelijkheden voor ondersteuning in de regio? Het team van trajectbegeleiders kan u daar alles over vertellen. Bel de Helpdesk Kwetsbare ouderen, telefoon: 085-4857580 E-mail: trajectbegeleiding@helpdeskkwetsbareouderen.nl. De Helpdesk is bereikbaar op werkdagen.

Met al uw vragen over dementie kunt u verder 24 uur per dag bellen met de Alzheimertelefoon 0800- 5088. En u kunt natuurlijk terecht bij uw eigen huisarts.