Cursussen voor naasten / mantelzorgers

In de regio worden regelmatig cursussen voor naasten van mensen met dementie aangeboden. In Berkelland start een cursus op 11 oktober 2018. De andere data zijn 18 oktober, en 1 en 8 november. De bijeenkomsten vinden plaats in Het Hof in Borculo van 19 tot 21 uur. In vier bijeenkomsten ontvangt u informatie over de ziekte dementie en de gevolgen daarvan. De informatie en de uitwisseling van ervaringen en tips kan u helpen bij het omgaan met de gedragsveranderingen bij uw naaste. Voor meer algemene informatie over de inhoud of de data, of als u zich wilt aanmelden kunt u bellen met de helpdesk kwetsbare ouderen, tel. 085 4857580 of stuur een mail naar trajectbegeleiding@helpdeskkwetsbareouderen.nl