Scholing palliatieve zorg bij mensen met dementie

Wijkverpleegkundigen, verpleegkundigen en verzorgenden VIG worden door de netwerken palliatieve zorg West- en Oost Achterhoek en dementie Oost Achterhoek en Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West-Achterhoek uitgenodigd voor een: Casuïstiekbespreking ‘Palliatieve zorg bij mensen met dementie’.

Mensen met dementie wonen steeds langer thuis, en daarmee komt het ook vaker voor dat de laatste levensfase door thuiszorgteams en huisarts begeleid wordt. Tijdens deze bijeenkomst gaan we het zorgpad palliatieve zorg praktisch toepassen op de begeleiding van mensen met dementie en hun naasten thuis.

De bijeenkomst start met een lezing van Vincent Luttikhold, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg, over de ziekte dementie en de gevolgen voor de laatste levensfase. Ook gaat hij in op aspecten van autonomie van de cliënt en de (medische) regie.
Vervolgens krijgen jullie een uitleg over het Transmuraal Zorgpad Palliatieve Zorg aan de hand van diverse praktijksituaties. Dit onderdeel wordt begeleid door Bernadet van Lent, trajectbegeleider bij dementie.
Daarnaast is er ruimte voor jullie eigen vragen en ervaringen.

Je bent van harte welkom op de volgende bijeenkomst:
Dinsdag 30 juni, Locatie Sensire Boterstraat 2 Varsseveld (kantine).
Tijd: 16.00 –18.00 uur (welkom met koffie / thee om 15.45 uur)

Aanmelden digitaal via:
www.netwerkpalliatievezorg.nl/achterhoek/Hulpverleners/Scholingen/casuistiek

Bij vragen kun je terecht bij:
a.kempe@sensire.nl 06 2001 7978
hetty@hettytop.nl 06 22243393

Er is plaats voor 15 deelnemers, we kunnen ons hiermee aan de RIVM richtlijnen houden.
Accreditatie wordt aangevraagd.
Als je je aanmeldt krijg je een bevestiging.