Bijscholing voor wijkverpleegkundigen over casemanagement bij dementie

De begeleiding van mensen met dementie en hun naasten vraagt een breed spectrum van kennis en vaardigheden. In de informatiebijeenkomsten over het casemanagement bij dementie die afgelopen tijd hebben plaatsgevonden hebben jullie kunnen aangeven over welke aspecten je meer wilt leren. Op basis van jullie behoefte gaan we de komende tijd regelmatig deskundigheidsbevordering in de vorm van workshops organiseren. De eerste drie bijeenkomsten zijn als volgt ingevuld en gepland:

Onderwerp workshop Datum en tijd Docent Locatie
Het voeren van familiegesprekken vanuit systeemdenken Donderdag 29 november
14.30-17.00 uur
Alphons Ensink trainer Familiezorg expertisecentrum Familiezorg Sensire Boterstraat 2 Varsseveld
Sociale netwerkversterking in samenhang met  motiverende gespreksvoering Dinsdag 11 december
14.30-17.00 uur
Josee Hoogenboom, trainer MEE UGV Borchuus Kerkplein 3 Varsseveld
Juridische aspecten bij dementie Donderdag 17 januari 2019
14.30-17.00 uur
Anja Putman, notaris Sensire Boterstraat 2 Varsseveld

De kosten bedragen €40,- per workshop. (Facturering volgt via je organisatie). Accreditatie wordt aangevraagd.

Je kunt je aanmelden voor één of meerdere bijeenkomsten. Voor de eerste twee onderwerpen is een maximum aantal van 20 deelnemers vastgesteld (deelname op volgorde van aanmelding.) Bij meer belangstelling wordt de workshop herhaald in 2019.

Aanmelden digitaal via:  https://goo.gl/forms/n7lk6Q5XzA7DgW6Q2
Je krijgt een deelnamebevestiging via de mail.

Deze bijeenkomsten worden georganiseerd door het Kennisnetwerk Kwetsbare Ouderen West Achterhoek en het Netwerk Dementie Oost Achterhoek. Voor meer informatie:

Ineke Bennink, Netwerk Kwetsbare Ouderen West Achterhoek, 06 10016287
Hetty Top, Netwerk Dementie Oost Achterhoek, 06 22243393